Μετα-ανάλυση: τα Everolimus-Eluting Stents μειώνουν τη θρόμβωση σε σύγκριση με άλλα DES

24/9/2011
Τα everolimus -eluting stents των στεφανιαίων, μειώνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης του stent σε σύγκριση με άλλους τύπους των ενδοπροθέσεων που αποδεσμεύουν φάρμακα (DES), χωρίς αύξηση του κινδύνου επαναγγείωσης αγγείου στόχου (TVR), ή του εμφράγματος του μυοκαρδίου, σύμφωνα με μια νέα μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε online στις 14 Σεπτεμβρίου, 2011 στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας.
Η μετα-ανάλυση φαίνεται να μετριάζει την ανησυχία για θρόμβωση των DES, η οποία προκάλεσε μεγάλο θόρυβο στη βιομηχανία των stent και στον χώρο της επεμβατικής καρδιολογίας, πριν από μία πενταετία. Κατά το πρόσφατο Συνέδρειο, του 2011, της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, στο Παρίσι, δεδομένα από μεγάλα Ευρωπαϊκά Registries, έδειξαν ότι τα νεότερα everolimus-eluting stents με αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία, μείωσαν σημαντικά τον κίνδυνο θρόμβωσης.
Ο Dr Usman Baber (Mount Sinai Medical Center, New York, NY) και οι συνεργάτες, εξέτασαν 13 τυχαιοποιημένες μελέτες από το 2007 έως το 2011, με συνολικό αριθμό 17.101 ασθενών, και μια σταθμισμένη μέση παρακολούθηση 21,7 μηνών. Σε σύγκριση με τα μη-everolimus DES, τα everolimus-eluting stents μείωσαν σημαντικά τη θρόμβωση του stent από 1,5% σε 0,7% (σχετικός κίνδυνος 0,55, P = 0,001) στη συγκεντρωτική ανάλυση. Τα everolimus-eluting stents, επίσης, μείωσαν την επαναγγείωση του αγγείου στόχου (TVR), (σχετικός κίνδυνος 0,77, P = 0,004), και το έμφραγμα του μυοκαρδίου (σχετικός κίνδυνος 0,78, P = 0,02). Η καρδιακή θνησιμότητα ήταν περίπου η ίδια στα everolimus-eluting stents και στα μη everolimus-eluting DES. Τα αποτελέσματα της θεραπείας ήταν μεγαλύτερα, σε ασθενείς με υψηλότερο κίνδυνο κατά την έναρξη της μελέτης.
Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι, σε όλες τις μελέτες της μετα-ανάλυσης, η διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία είχε συσταθεί για τουλάχιστον έξι μήνες και για διάστημα ενός χρόνου σε μερικές μελέτες. Τρέχουσες μελέτες για τα DES, αποκλείουν, συχνά, ασθενείς που δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, αλλά προηγούμενες μελέτες περιελάμβαναν συχνά τους ασθενείς αυτούς. Αυτό συνέβαινε γιατί δεν είχε εκτιμηθεί πλήρως η σημασία της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής για την πρόληψη της θρόμβωσης του stent, όταν διεξήχθηκαν οι πρώτες μελέτες για τα DES πριν από μια δεκαετία.
Οι συγγραφείς, επίσης, επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε καμία διαφορά στην αποτελεσματικότητα των everolimus-eluting stents για τη θρόμβωση του stent, μεταξύ των μελετών με εντολή για έξι μήνες αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, έναντι των μελετών με εντολή για 12 μήνες.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετικά πρόσφατη εισαγωγή των everolimus-eluting stents στην κλινική πράξη, τα στοιχεία αυτά είναι τα πιο ολοκληρωμένα μέχρι σήμερα, και τα οποία αξιολογούν τη συγκριτική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια αυτού του πρωτότυπου, δεύτερης γενιάς drug-eluting stent, σε σχέση με τα μη-everolimus-eluting stents. Επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με τις πρώτες μελέτες των DES, οι μελέτες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη μετα-ανάλυση, είχαν ως σκοπό να συμπεριλάβουν ένα πολύ ευρύτερο πληθυσμό ασθενών και βλαβών, συμπεριλαμβάνοντας πολλούς ασθενείς με σύνθετες βλάβες ή με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Το γεγονός αυτό, ενισχύει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων από την παρούσα μετα-ανάλυση, στον πραγματικό κόσμο, σχετικά με την πρακτική των DES.
Σχολιάζοντας τη μελέτη, σε ένα email στο heartwire , ο Dr Gregg Stone (Columbia University, New York, NY) είπε ότι η μείωση της θρόμβωσης στα everolimus-eluting stents σε σύγκριση με όλα τα άλλα «κατά πάσα πιθανότητα-αν και σίγουρα δεν αποδεικνύεται-οφείλεται κυρίως στο φθοροπολυμερές [σε αυτές τις ενδοπροθέσεις], το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην εναπόθεση αιμοπεταλίων και θρόμβου κατά την επαφή του με το αίμα».

Πηγή:
Baber U, Mehran R, Sharma S, et al. Impact of the everolimus-eluting stent on stent thrombosis: A meta-analysis of 13 randomized trials. J Am Coll Cardiol 2011;  http://content.onlinejacc.org.


Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.