Η βεναζεπρίλη προστατεύει από την νεφροπάθεια από το σκιαστικό στους ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις

1/9/2011
Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Chinese Medical Journal, οι ερευνητές μελέτησαν 114 ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια που υποβλήθηκαν σε στεφανιαία αγγειοπλαστική.
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε βεναζεπρίλη (α-ΜΕΑ), 10mg για 3 ημέρες πριν την αγγειοπλαστική ενώ η άλλη ομάδα ήταν η ομάδα του control.
Ως νεφρική επιβάρυνση ορίστηκε ως η αύξηση της κρεατινίνης του ορού ≥25% της αρχικής τιμής ή η αύξηση κατά 0,5mg/L τις επόμενες 72 ώρες μετά την αγγειοπλαστική.
Φαίνεται λοιπόν ότι η χορήγηση της βεναζεπρίλης, ενός αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, προστατεύει από την νεφροπάθεια από το σκιαστικό.

Πηγή: Chinese Medical Journal, 07/21/2011