Η απευθείας μεταφορά σε κέντρο που διαθέτει αιμοδυναμικό εργαστήριο βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών με έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST

12/8/2010
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο στο JACC: Cardiovascular Interventions, από τον Hendrik-jan Dieker και συνεργάτες - Radboud University Medical Center της Ολλανδίας, η διάγνωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST στο ασθενοφόρο και κατευθείαν μεταφορά των ασθενών σε κέντρο με αιμοδυναμικό εργαστήριο μπορεί να τριπλασιάσει την πιθανότητα να αντιμετωπιστούν μέσα στα βέλτιστα χρονικά περιθώρια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.
Οι μελετητές ανέλυσαν τα στοιχεία από 581 ασθενείς με προ-νοσοκομειακή διάγνωση εκτεταμένου εμφράγματος του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST, που οδηγήθηκαν για πρωτογενή αγγειοπλαστική από το 2005 έως το 2007. Συνέκριναν τα αποτελέσματα 454 ασθενών που μεταφέρθηκαν απευθείας σε αιμοδυναμικό κέντρο και 127 ασθενών που μεταφέρθηκαν στο αιμοδυναμικό εργαστήριο μέσω μη-επεμβατικού κέντρου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν 1) καλύτερους χρόνους σε λεπτά όσο αφορά το χρονικό διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων έως την έκπτυξη του μπαλονιού, 2) υψηλότερο ποσοστό αποκατάστασης ροής TIMI Grade 3 και 3) χαμηλότερη θνητότητα στον 1 χρόνο, στους ασθενείς που μεταφέρθηκαν απευθείας σε κέντρο που διαθέτει αιμοδυναμικό εργαστήριο.
Είναι λοιπόν πρόκληση, αναφέρουν οι ερευνητές, η δημιουργία ενός συστήματος άμεσης και κατευθείαν μεταφοράς των ασθενών με STEMI σε κέντρα με αιμοδυναμικό εργαστήριο· ενός συστήματος που θα διαθέτει ασθενοφόρα εξοπλισμένα με ηλεκτροκαρδιογράφο 12 απαγωγών, εκπαιδευμένο προσωπικό που θα κατανοήσει την πληροφορία από το καρδιογράφημα, θα ενημερώσει τον καρδιολόγο του αιμοδυναμικού για την ενεργοποίηση του εργαστηρίου και θα μεταφέρει τον ασθενή κατευθείαν εκεί.

Πηγές:

1. Dieker H-J, Liem SSB, El Aidi H, et al. Pre-hospital triage for primary angioplasty: Direct referral to the intervention center versus interhospital transport. J Am Coll Cardiol Intv. 2010;3:705-711.

2. Jacobs AK, Hochberg CP. Changing direction in ST-segment elevation myocardial infarction care: Where do we go from here? J Am Coll Cardiol Intv. 2010:3:712-714.