Η επείγουσα στεφανιογραφία αυξάνει την επιβίωση σε ασθενείς με εκτός νοσοκομείου καρδιακή ανακοπή

22/7/2010
Η στρατηγική του άμεσου στεφανιαίου καθετηριασμού σε ασθενείς με καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου, αυξάνει την επιβίωση σύμφωνα με γαλλική μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2010 στο Circulation Cardiovascular Interventions.
Ειδικότερα στους ασθενείς με STEMI στο καρδιογράφημα επιφανείας, οι οδηγίες είναι σαφείς: Άμεσος καθετηριασμός και αγγειοπλαστική όταν ενδείκνυται. Ακόμη όμως και σε ασθενείς χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος, φαίνεται χρήσιμη η άμεση στεφανιογραφία. Τα στοιχεία ελήφθησαν από το registry PROCAT (Parisian Region Out of hospital Cardiac Arrest) σε 714 ασθενείς στο Παρίσι από το 2003 έως το 2008.
Ανάσπαση του ST ήταν παρούσα σε 32% των ασθενών, ενώ το υπόλοιπο 69% αφορούσε ασθενείς με ποικίλα ΗΚΓ ευρήματα, όπως κατάσπαση του ST, διαταραχές αγωγής ή φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Στην ομάδα STEMI διενεργήθηκε αγγειοπλαστική σε 110 ασθενείς που βρέθηκαν με μία τουλάχιστον σημαντική βλάβη και με ποσοστό επιτυχίας 90%. Στην ομάδα NSTEMI αγγειοπλαστική έγινε σε 92 ασθενείς με τουλάχιστον 1 βλάβη και επιτυχία 85%.
Στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επείγουσα αγγειοπλαστική τα ποσοστά επιβίωσης ήταν σημαντικά καλύτερα. Επιπλέον, η άμεση αγγειοπλαστική φαίνεται ότι αυξάνει την επιβίωση ακόμα και σε ασθενείς με ανακοπή χωρίς ΗΚΓ ευρήματα ισχαιμίας.
Παράγοντες πτωχής πρόγνωσης ήταν η καθυστέρηση της ανάνηψης, ο σακχαρώδης διαβήτης, η ηλικία > 59 ετών, ο αρχικός ρυθμός ασυστολία ή ηλεκτρομηχανικός διαχωρισμός και η μεταβολική οξέωση.
Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για την ισχυροποίηση των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα σε ασθενείς με NSTEMI, σίγουρα όμως υπάρχει όφελος από την στρατηγική του άμεσου καθετηριασμού, καθ’ ότι η στεφανιαία νόσος είναι η συχνότερη αιτία καρδιακής ανακοπής εκτός νοσοκομείου και από το ΗΚΓ δεν μπορεί να αποκλεισθεί σοβαρή αποφρακτική νόσος των στεφανιαίων αγγείων.

Πηγές:
1. Dumas F, Cariou A, Manzo-Silberman S, et al. Immediate percutaneous coronary intervention is associated with better survival after out-of-hospital cardiac arrest: Insights from the PROCAT (Parisian Region Out of Hospital Cardiac Arrest) registry. Circ Cardiovasc Intv. 2010:3:200-207.
2. Bangalore S, Hochman JS. A routine invasive strategy for out-of-hospital cardiac arrest survivors: Are we there yet? Circ Cardiovasc Intv. 2010;3:197-199.