Η πτωχή απάντηση στην κλοπιδογρέλη οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο καρδιακού θανάτου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική

13/7/2010
Νέα μεγάλη μελέτη του πανεπιστημίου του Στρασβούργου που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2010 στο JACC Cardiovascular Interventions ανέδειξε την καταστροφική επίδραση της πτωχής απάντησης στην κλοπιδογρέλη σε ασθενείς που έλαβαν DES. Η μελέτη χρησιμοποίησε το VASP( vasolidator – stimulated - phosphoprotein) ως ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιακό θάνατο. Η μέτρηση του VASP δεν επηρεάζεται από τους GP IIb/ IIIa αναστολείς, χρησιμοποιεί ολικό αίμα και μπορεί να μετρηθεί εύκολα σε σχέση με τα υπόλοιπα tests. Επιπλέον αφορά μόνο το ‘’μονοπάτι’’ του P2Y12 υποδοχέα.
Η παρακολούθηση αφορούσε 461 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επείγουσα ή προγραμματισμένη αγγειοπλαστική και κατηγοριοποιήθηκαν σε poor – responders ή όχι ανάλογα με το VASP index test 12 ώρες μετά την δόση φόρτισης με κλοπιδογρέλη. Εάν οι ασθενείς είχαν πτωχή απάντηση, τέθηκαν σε άλλη μια δόση φόρτισης με κλοπιδογρέλη ή χρησιμοποιήθηκε πρασουγρέλη και το test επαναλήφτηκε 12 έως 24 ώρες μετά.
Σημειώνεται ότι οι διαβητικοί και παχύσαρκοι ασθενείς είχαν μεγαλύτερη αντίσταση στην κλοπιδογρέλη. Τα αποτελέσματα σε 9 μήνες παρακολούθησης έδειξαν ότι η πτωχή απάντηση στην κλοπιδογρέλη υπήρξε ένας από τους 4 ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες καρδιακού θανάτου μαζί με την κάθαρση κρεατινίνης, την χρήση DES και την CRP.

Πηγές
1) Impact of P2Y 12 Inhibition by Clopidogrel on Cardiovascular Mortality in Unselected Patients Treated by Percutaneous Coronary Angioplasty
A Prospective Registry; Soraya El Ghannudi, Patrick Ohlmann, et al.;
J Am Coll Cardiol Intv, 2010; 3:648-656
Σύνδεσμος άρθρου