Η παράπλευρη κυκλοφορία δεν αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα θανάτου σε ασθενείς με ολική απόφραξη μετά από πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου

13/7/2010
Η ανάλυση μιας υπομελέτης της OAT (Occluded Artery Trial) που δημοσιεύτηκε στο Circulation τον Ιούνιο του 2010 ανέδειξε μη στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το τελικό σημείο του καρδιακού θανάτου σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική ή μόνο σε φαρμακευτική αγωγή, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Φαίνεται ότι η παρουσία ή όχι παράπλευρης ροής στην περιεμφραγματική περιοχή του μυοκαρδίου και η αντιμετώπιση με διάνοιξη του αγγείου ή μόνο με φαρμακευτική αγωγή δεν εμφανίζει σημαντικές διαφορές στα τελικά σημεία του θανάτου ή της καρδιακής ανεπάρκειας.
Ενώ είναι σαφής η υπεροχή της PCI στους ασθενείς χωρίς παράπλευρη κυκλοφορία στα πρώιμα στάδια, αυτό δεν επιβεβαιώνεται σε παρακολούθηση 5 ετών.
Επίσης είναι φανερή η υπεροχή της διάνοιξης του ολικώς αποφραγμένου αγγείου με PCI, όσον αφορά στην στηθάγχη στον 1 χρόνο όπως αναδεικνύεται από προηγούμενες μελέτες.
Σημειώνεται ότι στην μελέτη OAT χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από ασθενείς με μικρό κίνδυνο θανάτου ή ανάπτυξης σοβαρής καρδιακής ανεπάρκειας και αποκλείσθηκαν άρρωστοι με σοβαρή ισχαιμία, νόσο τριών αγγείων, στηθάγχη ηρεμίας και NYHA III ή IV καρδιακή ανεπάρκεια.
Είναι φανερό ότι αυτοί οι χαμηλού κινδύνου ασθενείς θα είχαν μικρές διαφορές στα τελικά σημεία (θάνατος, καρδιακή ανεπάρκεια) είτε υποβάλλονταν σε PCI ή μόνο σε φαρμακευτική αγωγή ανεξάρτητα από το αν υπήρχε παράπλευρη ροή ή όχι.

Πηγές:
Impact of Collateral Flow to the Occluded Infarct-Related Artery on Clinical Outcomes in Patients With Recent Myocardial Infarction: A Report From the Randomized Occluded Artery Trial. Gabriel Steg, Arthur Kerner, G. B. John Mancini, Harmony R. Reynolds, Antonio C. Carvalho, Viliam Fridrich, Harvey D. White, Sandra A. Forman, Gervasio A. Lamas, Judith S. Hochman, Christopher E. Buller for the OAT Investigators. Circulation 2010 121: 2724-2730.
Σύνδεσμος άρθρου