Η στυτική δυσλειτουργία ισχυρός προγνωστικός παράγοντας κινδύνου για θνητότητα και καρδιαγγειακά επεισόδια

27/6/2010
Ένα σκέλος των μελετών ONTARGET και TRANSCEND, που εξέτασαν 1519 άντρες από 13 χώρες με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ως προς την στυτική δυσλειτουργία και την ολική θνητότητα ή τα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα (έμφραγμα του μυοκαρδίου, ΑΕΕ και νοσηλεία για επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας) έδειξε μια σαφή προγνωστική αξία της στυτικής δυσλειτουργίας ως προς τα παραπάνω. Ο συνδετικός κρίκος φαίνεται είναι η δυσλειτουργία του αγγειακού ενδοθηλίου.
Η υπομελέτη που αφορούσε στην στυτική δυσλειτουργία, περιελάμβανε τις απαντήσεις των ασθενών σε δύο ερωτηματολόγια της IIEF (International Index of Erectile Dysfunction) και της Kölner Evaluation of Erectile Dysfunction. Η παρακολούθηση των ασθενών έφτανε τα 4 χρόνια.
Φάνηκε λοιπόν ότι οι άρρωστοι με στυτική δυσλειτουργία έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας σε σχέση με αυτούς χωρίς στυτική δυσλειτουργία. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση του κινδύνου όσο αυξάνει και η σοβαρότητα της στυτικής δυσλειτουργίας.
Το τελικό συμπέρασμα των αναλύσεων είναι ότι η στυτική δυσλειτουργία είναι ένας ισχυρός δείκτης βαρείας αγγειακής ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και ισχυρός προγνωστικός παράγοντας μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Κατά συνέπεια, ο χειρισμός των ασθενών με στυτικές διαταραχές θα όφειλε να κατευθυνθεί προς την αντιμετώπιση των γνωστών παραγόντων κινδύνου (απώλεια βάρους σώματος, διακοπή καπνίσματος, άσκηση, βελτίωση της δυσλιπιδαιμίας) η οποία θα βοηθούσε τόσο στην βελτίωση της στυτικής δυσλειτουργίας, όσο και στην μείωση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Πηγές
1) Böhm M, Baumhäkel M, Teo K, et al. Erectile dysfunction predicts cardiovascular events in high-risk patients receiving telmisartan, ramipril, or both. Circulation (Μάρτιος 2010)
Σύνδεσμος άρθρου