Αυξημένος περιεγχειρητικός κίνδυνος θανάτου ή καρδιακού ισχαιμικού επεισοδίου σε ασθενείς με ενδοστεφανιαίες προθέσεις που υποβάλλονται σε εξωκαρδιακό χειρουργείο

15/6/2010
Πρόκειται για την πρώτη μελέτη στη Σκωτία, από το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, για την επίπτωση καρδιακών συμβαμάτων κατά την διάρκεια εξωκαρδιακών επεμβάσεων σε ασθενείς με ενδοστεφανιαίες προθέσεις (bare – metal ή DES). Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation - Cardiovascular Interventions (Μάιος 2010) φάνηκε ότι στις πρώτες 6 εβδομάδες μετά την εμφύτευση, ο περιεγχειρητικός κίνδυνος είναι αυξημένος όσον αφορά τα καρδιακά ισχαιμικά επεισόδια.
Η έρευνα συμπεριέλαβε 1953 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εξωκαρδιακή εγχείρηση. Το 29% αυτών έφερε DES πρόθεση, ενώ το 71% bare – metal. Τα χειρουργεία στο 1/3 περίπου των περιπτώσεων ήταν ορθοπαιδικά, ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν τον γαστρεντερικό σωλήνα καθώς και επεμβάσεις αισθητικής – πλαστικής χειρουργικής.
Από τους παραπάνω ασθενείς, το 42% εμφάνισε καρδιακό ισχαιμικό επεισόδιο, όταν το χειρουργείο ήταν σε διάστημα μικρότερο των 6 εβδομάδων από την εμφύτευση των προθέσεων, ενώ το ποσοστό μειωνόταν στο 12,8% όταν η επέμβαση γινόταν σε διάστημα μεγαλύτερο των 6 εβδομάδων. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα συμβάματα ανάμεσα στα δυο είδη των ενδοστεφανιαίων προθέσεων.
Επίσης η θνητότητα και ο ισχαιμικός κίνδυνος περιεγχειρητικά ήταν αυξημένος όταν η προηγηθείσα αγγειοπλαστική είχε γίνει σε έδαφος ασταθούς συνδρόμου σε σύγκριση με ασθενείς που είχαν σταθερή στηθάγχη.
Συμπληρωματικά, η θνητότητα φαίνεται ότι είναι μικρότερη, όταν τα εξωκαρδιακά χειρουργεία πραγματοποιούνται σε διάστημα μεγαλύτερο του 1 έτους από την αγγειοπλαστική. Οι ερευνητές επισήμαναν ότι μια λογική εξήγηση θα μπορούσε να είναι η διακοπή της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής των ασθενών με ενδοστεφανιαίες προθέσεις για την διενέργεια του χειρουργείου.
Συμπερασματικά, παρά το γεγονός ότι η καθυστέρηση ενός εξωκαρδιακού χειρουργείου μπορεί να έχει επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, φαίνεται ότι ο κίνδυνος καρδιαγγειακών συμβαμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλός τις πρώτες εβδομάδες μετά από αγγειοπλαστική με εμφύτευση ενδοστεφανιαίων προθέσεων.

Πηγές:
Cruden NL, Harding SA, Flapan AD, et al. Prior coronary stent implantation and cardiac events in patients undergoing noncardiac surgery. Circ Cardiovasc Interv 2010; in press.
Σύνδεσμος άρθρου