Μακρόχρονη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα επεμβάσεων και παρεμβάσεων σε ασθενείς με νόσο στελέχους (απροστάτευτο): MAIN-COMPARE registry

10/5/2010

Ανάλυση των καταγραφών από το MAIN-COMPARE registry (Revascularization for Unprotected Left Main Coronary Artery Stenosis: Comparison of Percutaneous Coronary Angioplasty Versus Surgical Revascularization) που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of American College of Cardiology (Μάιος 2010), έδειξε παρόμοια στοιχεία ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της αγγειοπλαστικής σε σχέση με την επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, σε ασθενείς με νόσο στελέχους (μη προστατευμένο).

Συγκεκριμένα, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ο 5ετής κίνδυνος για θάνατο, Q-έμφραγμα μυοκαρδίου και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν παρόμοιος ανάμεσα σε ασθενείς με νόσο στελέχους που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική σε σχέση με αυτούς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

Η ομάδα ασθενών που υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική είχε περισσότερες περιπτώσεις επαναγγείωσης του αγγείου-στόχος έναντι αυτών στους οποίους εφαρμόσθηκε αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

Εκτιμήθηκαν συνολικά 2240 ασθενείς με νόσο στελέχους. Οι 1102 υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική και οι 1138 σε επέμβαση by-pass. Από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική, οι 318 έλαβαν απλές μεταλλικές προθέσεις, ενώ οι 784 ασθενείς έλαβαν επικαλυμμένες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έρχονται να επεκτείνουν χρονικά (σε βάθος 5ετίας) ανάλογα ευρήματα από προηγούμενες καταγραφές.

Πηγές

1) Long-Term Safety and Efficacy of Stenting Versus Coronary Artery Bypass Grafting for Unprotected Left Main Coronary Artery Disease. Park et al. J Am Coll Cardiol, (Published online 5 May 2010).

Σύνδεσμος άρθρου