Ελάττωση της διαιτητικής πρόσληψης άλατος και καρδιαγγειακά νοσήματα

10/3/2010
Από στοιχεία μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό New England Journal of Medicine (Ιανουάριος 2010) προκύπτει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ένα εθνικό σχέδιο παρέμβασης με σκοπό τη μείωση της πρόσληψης αλατιού κατά 3 γραμμάρια ανά ημέρα, θα μπορούσε να αποτρέψει 44000-92000 θανάτους ετησίως και να μειώσει σημαντικά τα ποσοστά των καρδιαγγειακών επεισοδίων σε όλους τις πληθυσμιακές ομάδες. Η μείωση αυτή στην κατανάλωση άλατος θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 10 - 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε ετήσια βάση, που αντιστοιχούν στο κόστος της σχετικής υγειονομικής περίθαλψης.
Χρησιμοποιώντας το μοντέλα υπολογιστικής προσομοίωσης των καρδιακών παθήσεων στις ΗΠΑ σε ενήλικες 35 με 84 ετών, ομάδα ερευνητών επιχείρησε να ποσοτικοποιήσει τα οφέλη από τη μείωση της ημερήσιας πρόσληψης άλατος σε διάφορες υποομάδες πληθυσμού με βάση την ηλικία, το φύλο και τη φυλή.
Συνέκρινε δε τα αποτελέσματα της μείωσης κατανάλωσης αλατιού με εκείνα άλλων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου (π.χ. διακοπή καπνίσματος, αντιυπερτασικά φάρμακα, υπολιπιδαιμικά φάρμακα κοκ).
Υπολογίστηκε ότι η μείωση της διατροφικής πρόσληψης άλατος κατά 3 γραμμάρια ανά ημέρα, θα μπορούσε να επιφέρει μείωση του ετήσιου αριθμού των νέων περιπτώσεων της στεφανιαίας νόσου κατά 60.000 - 120.000, να ελαττώσει τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κατά 32.000 - 66.000 και τα νέα εμφράγματα μυοκαρδίου κατά 54.000 - 99.000.
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, όλες οι πληθυσμιακές ομάδες θα μπορούσαν να ωφεληθούν, με τα άτομα της μαύρης φυλής να ωφελούνται αναλογικά περισσότερο, τις γυναίκες να ωφελούνται ιδιαίτερα από μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ οι ηλικιωμένοι από μείωση των στεφανιαίων εκδηλώσεων. Η μείωση των διατροφικής πρόσληψης άλατος κατά 3 γραμμάρια ανά ημέρα, θα μπορούσε να έχει την ίδια περίπου επίδραση στη συχνότητα εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου, όση και η μείωση κατά 50% του καπνίσματος, η κατά 5% μείωση του δείκτη μάζας σώματος σε παχύσαρκους ενήλικες, ή η χρήση των στατινών για την προληπτική αντιμετώπιση ατόμων με χαμηλό ή ενδιάμεσο κίνδυνο για στεφανιαία συμβάματα.
Μάλιστα, η μείωση της κατανάλωσης άλατος φάνηκε ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερα οφέλη στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου σε σχέση με τις άλλες παρεμβάσεις.
Η μείωση της πρόσληψης αλατιού κατά 3 γραμμάρια ανά ημέρα, αν υιοθετηθεί από το σύνολο του πληθυσμού, αναμένεται να έχει τα ίδια αποτελέσματα στην μείωση των θανάτων με αυτή που επιτυγχάνει η αντιυπερτασική αγωγή στο σύνολο των ατόμων με υπέρταση.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα οφέλη από την μείωση του αλατιού μπορεί να είναι κι ακόμη μεγαλύτερα από όσο δείχνουν τα μοντέλα εξομοίωσης, αν προστεθούν σε αυτά η αποτροπή ή η καθυστέρηση της εμφάνισης της υπέρτασης με δραστικό περιορισμό της πρόσληψης αλατιού στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Πηγές
1. Projected Effect of Dietary Salt Reductions on Future Cardiovascular Disease
K. Bibbins-Domingo and Others - New Eng J Med - 20 Jan, 2010