Β-αποκλειστές σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας

30/11/2009
Στην κλινική πράξη αποφεύγεται η χορήγηση Β- αποκλειστών σε ασθενείς με χρόνια σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, αν και δεν υπάρχουν δεδομένα από κλινικές μελέτες για τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων σε ασθενείς αυτής της κατηγορίας. Το λογικό επιχείρημα είναι ότι εφόσον οι Β-αποκλειστές ελαττώνουν την καρδιακή συχνότητα και κατά συνέπεια αυξάνουν την διάρκεια της φάσης της διαστολής, λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι η αορτική ανεπάρκεια είναι διαστολικό φαινόμενο, συνεπάγεται ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων οδηγεί σε επιδείνωση της ανεπάρκειας.
Ωστόσο τα αποτελέσματα μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of the American College of Cardiology (Ιούλιος 2009) δείχνουν το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα ερευνητές μελέτησαν 756 ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, εκ των οποίων οι 355 ήταν σε αγωγή με Β-αποκλειστές. Η ανάλυση έδειξε ότι οι ασθενείς που λάμβαναν Β-αποκλειστές είχαν στατιστικώς σημαντικά καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και μικρότερη θνητότητα στα 5 χρόνια. Το συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι ότι η χορήγηση Β-αποκλειστών σε αυτούς τους ασθενείς που μπορεί να έχουν ταυτόχρονα και αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία νόσο ή/και αρρυθμίες έχει ευνοϊκά αποτελέσματα.
Είναι προφανές ότι μια μεγαλύτερη προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη θα είχε ενδιαφέρον σχετικά με την ένδειξη αυτών των φαρμάκων σε ασθενείς με χρόνια σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια αορτικής.

Πηγές:
1) Sampat U, Varadarajan P, Turk R, et al. Effect of beta-blocker therapy on survival in patients with severe aortic regurgitation. Results from a cohort of 756 patients. J Am Coll Cardiol 2009; 54:452-457. Σύνδεσμος άρθρου
2) Elkayam U. Beta blockers in the treatment of aortic regurgitation: A new opportunity? J Am Coll Cardiol 2009; 54:458-459. Σύνδεσμος άρθρου