Ινωδολυτική θεραπεία έναντι της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής σε άτομα με ΟΕΜ: Δεδομένα από ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και από πραγματικές συνθήκες.

29/6/2009
Για τους ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου οι βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές είναι η θρομβόλυση ή / και η πρωτογενής αγγειοπλαστική. Οι επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε δημοσιευμένες μετα-αναλύσεις τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών, χωρίς να λαμβάνονται υπ΄όψιν οι μελέτες κλινικής παρατήρησης, οι οποίες όμως αντικατοπτρίζουν πολύ καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας.
Σε ανάλυση που δημοσιεύεται στο περιοδικό Circulation (τεύχος της 23ης Ιουνίου 2009), o Dr. Huynh από το McGill Health University Center του Μόντρεαλ, συγκρίνει τα αποτελέσματα 23 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που διεξήχθησαν υπό αυστηρά ελεχγόμενες πειραματικές συνθήκες, με τα αποτελέσματα 32 μελετών κλινικής παρατήρησης σχετικές με την αντιμετώπιση ασθενών με ΟΕΜ σε πραγματικές νοσοκομειακές συνθήκες.
Σε όλες τις μελέτες αναδεικνύεται μεσοπρόθεσμα η υπεροχή της διενέργειας αγγειοπλαστικής έναντι της θρομβολυτικής αγωγής στην ελάττωση της συνολικής θνητότητας και του κινδύνου νέου καρδιακού και εγκεφαλικού επεισοδίου.
Επισημαίνεται όμως ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της επεμβατικές έναντι της φαρμακευτικής θεραπείας είναι πολύ πιο εμφανές στις ελεγχόμενες μελέτες όπου οι χρόνοι μέρχι την διενέργεια αγγειοπλαστικής είναι πολύ μικρότεροι σε σχέση με τις συνήθεις νοσοκομειακές συνθήκες.
Σύμφωνα με τον κύριο ερευνητή, η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη βελτιστοποίησης των χρόνων από την διάγνωση του ΟΕΜ μέχρι την διενέργεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κλινική αποτελεσματικότητα της επεμβατικής θεραπείας.
Σε ό,τι αφορά στην μακροπρόθεσμη ωφέλεια, η πρωτογενής αγγειοπλαστική εμφανίζει σαφή υπεροχή έναντι της θρομβόλυσης στην ελάττωση της συνολικής θνητότητας και του κινδύνου νέου καρδιακού επεισοδίου, μόνο στις τυχαιποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και όχι στις μελέτες κλινικής παρατήρησης όπου οι ασθενείς αντιμετωπίζονται σε συνήθεις νοσοκομειακές συνθήκες. Κατά τον Dr. Huynh, το ευεργετικό πλεονέκτημα της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής μπορεί να χαθεί μακροπρόθεσμα αν οι ασθενείς δεν αντιμετωπισθούν σωστά μετά από ΟΕΜ με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και υπό στενή παρακολούθηση της συμόρφωσης στις ιατρικές οδηγίες.

Περισσότερες πληροφορίες:
Circulation 2009;119:3101-3109