Ευνοϊκά τα πρώτα αποτελέσματα από την πρωτογενή τοποθέτηση προθέσεων (primary stenting) σε ασθενείς με οξέα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

18/3/2009

Τον προηγούμενο μήνα (Φεβρουάριος 2009) ανακοινώθηκαν τα αρχικά αποτελέσματα σε 16 ασθενείς της πιλοτικής, προοπτικής μελέτης SARIS (Stent Assisted Recanalization for Acute Ischemic Stroke) από το Buffalo, State University New York. Φαίνεται πως η αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, με πρωτογενή αγγειοπλαστική / τοποθέτηση ενδοεγκεφαλικών προθέσεων είναι ασφαλής μέθοδος με καλά κλινικά αποτελέσματα και υψηλά ποσοστά αποκατάστασης φυσιολογικής αιματικής ροής.

Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς των οποίων τα συμπτώματα είχαν εγκατασταθεί σε μια χρονική περίοδο μικρότερη των 8 ωρών και διαπιστώθηκε σε αγγειογραφία εστιακή απόφραξη του αυλού του αγγείου μικρότερη των 14 mm. Οι ασθενείς είτε είχαν λάβει θρομβόλυση χωρίς όμως βελτίωση της κλινικής τους εικόνας, είτε υπήρχε αντένδειξη στη χρήση αυτής. Αξονική τομογραφία αιμάτωσης ( computed tomography perfusion imaging) χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν υψηλές πιθανότητες διάσωσης της συγκεκριμένης περιοχής του εγκεφάλου. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 63 έτη.

TIMI 3 ροή αποκαταστάθηκε στο 60% και TIMI 2 στο 40% των περιπτώσεων. Η τοποθέτηση των προθέσεων έγινε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι και 20 λεπτά μετά τον καθετηριασμό της μηριαίας αρτηρίας. Σε ποσοστό 70% των ασθενών παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας, ενώ στο 45% των ασθενών υπήρχε ελάχιστη ή καθόλου υπολειμματική νευρολογική σημειολογία. Ωστόσο η θνητότητα ήταν 25% που μπορεί όμως να συγκριθεί με τα ποσοστά θνητότητας που παρατηρούνται όταν οι ασθενείς αντιμετωπίζονται μη επεμβατικά.

Είχε προηγηθεί παρόμοια μελέτη σε 18 ασθενείς που έδειξε ικανοποιητικά αποτελέσματα, σε ασθενείς στους οποίους η θρομβόλυση ή και οι συσκευές αφαίρεσης θρόμβου είχαν αποτύχει και η οποία είχε δημοσιευτεί στο Neurosurgery το 2006.

Είναι πιθανόν ότι, όπως και στην περίπτωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου, έτσι και στα οξέα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της λειτουργικότητας θα πρέπει να αποκατασταθεί η ροή στην ένοχη αρτηρία. Βασισμένοι στα ικανοποιητικά αυτά πρώιμα αποτελέσματα, οι ερευνητές έχουν λάβει άδεια από το FDA για συνέχιση της μελέτης σε άλλους 20 ασθενείς.

Πηγές:

  1. Hopkins L. Use of stents in acute stroke. 21st Annual International Symposium on Endovascular Therapy (ISET); January 19, 2009; Hollywood, FL.
  2. Levy EI, Ecker RD, Horowitz MB, et al. Stent-assisted intracranial recanalization for acute stroke: early results. Neurosurgery. 2006; 58:458-463.