Η χορήγηση μεγάλων δόσεων στατίνης μετά από αγγειοπλαστική των στεφανιαίων ελαττώνει τα μείζονα καρδιακά συμβάματα.

9/2/2009

Σε συνέχεια προηγούμενων μελετών που είχαν δείξει καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα με τη χρήση 80mg ατορβαστατίνης, σε ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα, νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Cardiology το Σεπτέμβριο του 2008, έδειξε ότι η χορήγηση 80mg ατορβαστατίνης μετά από αγγειοπλαστική, με στόχο την επίτευξη επιπέδων LDL χοληστερόλης ~80mg/dl , οδηγεί σε μείωση των μείζονων καρδιακών συμβαμάτων (θάνατος, έμφραγμα μυοκαρδίου) καθώς και των επεμβάσεων επαναιμάτωσης – μέχρι και 5 χρόνια μετά την αρχική αγγειοπλαστική.

Από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια οι ερευνητές τυχαιοποίησαν 5.407 ασθενείς, που είχαν υποβληθεί σε PCI να λάβουν 10 ή 80 mg ατορβαστατίνης. Οι ασθενείς αυτοί αποτελούσαν υποκατηγορία των ασθενών που συμετείχαν στη μελέτη TNT (Treating to New Targets).

Συγκεκριμένα, όσοι έλαβαν 80 mg ατορβαστατίνης παρουσίασαν 51% μείωση των επιπέδων LDL χοληστερόλης, επιτυγχάνοντας μέση τιμή 79.5mg/dl, ενώ όσοι έλαβαν 10 mg ατορβαστατίνης παρουσίασαν 38% μείωση των επιπέδων LDL χοληστερόλης, επιτυγχάνοντας μέση τιμή 100.8 mg/dl.

Η σύγκριση αυτών των δύο ομάδων κατέδειξε ότι όσοι έλαβαν 80 mg ατορβαστατίνης παρουσίασαν 21% μείωση του κινδύνου για μείζονα καρδιακά συμβάματα και 27% μείωση του κινδύνου για επεμβάσεις επαναιμάτωσης στα 4.9 χρόνια κλινικής παρακολούθησης. Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έδειξε ότι ο κίνδυνος ελαττώνεται σταδιακά όσο τα επίπεδα LDL χοληστερόλης αποκτούν μικρότερες τιμές.

Η εξέλιξη / επιδείνωση βλαβών που αρχικά δεν ήταν αρκετά σημαντικές, ώστε να χρήζουν διαδερμικής παρέμβασης, είναι σύνηθες γεγονός κατά την μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αγγειοπλαστική. Η ελάττωση της LDL χοληστερόλης σε πολύ χαμηλά επίπεδα με τη λήψη στατινών, έχει δειχθεί σε μελέτες με IVUS ότι επιβραδύνει αυτή την εξέλιξη σταθεροποιώντας την αθηρωματική πλάκα. Ίσως αυτός να είναι ο μηχανισμός που σχετίζεται με την σημαντική μείωση των καρδιακών συμβαμάτων.

Πηγή:

Johnson C, Waters DD, DeMicco DA, et al. Comparison of effectiveness of Atorvastatin 10 mg versus 80 mg in reducing major cardiovascular events and repeat revascularization in patients with previous percutaneous coronary intervention (post hoc analysis of the Treating to New Targets [TNT] Study). Am J Cardiol 2008;Epub ahead of print.