ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ: ΜΕ, ΧΩΡΙΣ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Τσώνης Γεώργιος, Καρδιοχειρουργός

9/2/2009
Τσώνης Γεώργιος, Καρδιοχειρουργός
Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας εξελίχθηκε από το 1964, οπότε και πρωτοεφαρμόσθηκε, σε μια ασφαλή μέθοδο που προσέφερε άριστα αποτελέσματα και καλή ποιότητα ζωής σε εκατομμύρια ασθενείς.
Online παρουσίαση