Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (IVUS) ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γραΐδης Χρήστος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI

19/1/2009
Γραΐδης Χρήστος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI
Παρουσιάζονται οι εφαρμογές του ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος (Intravascular Ultrasound - IVUS) στην διαχείριση και αντιμετώπιση βλαβών των στεφανιαίων αγγείων.
Online παρουσίαση