Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

Ιωάννης Βελισσάρης, Αγγειοχειρουργός

18/1/2009
Ιωάννης Βελισσάρης, Αγγειοχειρουργός
Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες, ενώ παράλληλα είναι η κυριότερη αιτία πρόκλησης σωματικής αναπηρίας.