ΤΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Παπάζογλου Κωνσταντίνος, Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

14/10/2008
Παπάζογλου Κωνσταντίνος, Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ανεύρυσμα ονομάζεται η παθολογική και μόνιμη, εντοπισμένη διάταση τμήματος αρτηρίας με διάμετρο μεγαλύτερη του 50% του κεντρικότερου τμήματος της, η κοιλότητα της οποίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τον αυλό της. Ο όρος ψευδανεύρυσμα περιγράφει οργανωμένο αιμάτωμα κατόπιν ρήξης του τοιχώματος του αγγείου.