ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χριστοφορίδου Τατιάνα, Ακτινολόγος, Καραδημητρας Νεκτάριος, Καρδιολόγος

14/10/2008
Χριστοφορίδου Τατιάνα, Ακτινολόγος, Καραδημητρας Νεκτάριος, Καρδιολόγος
Η αξονική στεφανιογραγία είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο.Με ταχύτατη σάρωση της καρδιάς κατά τη διάρκεια της διέλευσης του σκιαστικού που εγχύεται από περιφερική φλέβα και σε άμεση συσχέτιση με τον καρδιακό κύκλο.