ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Ζαγκλαβάρα Θεοδώρα, MD, PhD

14/10/2008
Ζαγκλαβάρα Θεοδώρα, MD, PhD
Το έλλειμμα μεσοκολπικού διαφράγματος αποτελεί συχνή συγγενή καρδιακή ανωμαλία η οποία συνήθως δεν συνοδεύεται από άλλες καρδιακές ανωμαλίες. Μπορεί να διαγνωσθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην διάγνωση και αντιμετώπιση έχουν αλλάξει δραματικά την πρόγνωση