ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Κυριάκος Αναστασιάδης, MD, FETCS

30/9/2008
Κυριάκος Αναστασιάδης, MD, FETCS
Ενώ η χειρουργική επί της μιτροειδούς βαλβίδας με σκοπό την επιδιόρθωση της είχε καθιερωθεί στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, ως αρχικά κλειστή και μετά ανοιχτή (με χρήση της εξωσωματικής κυκλοφορίας) βαλβιδοτομή σε περιπτώσεις ρευματικής αιτιολογίας στένωσης της βαλβίδας, ήταν ο Καθηγητής Alain Carpentier στο τέλος της δεκαετίας του 1960 ο οποίος πρώτος διεθνώς συστηματοποίησε τις μέχρι τότε υπάρχουσες τεχνικές, περιέγραψε τις δικές του και καθιέρωσε την πλαστική – επιδιόρθωση της βαλβίδας αντί της αντικατάσταση της σε όλες τις παθήσεις και ιδιαίτερα στην ολοένα και συχνότερη στις μέρες μας ανεπάρκεια της.