Κατευθυντήριες Οδηγίες

30/10/2012
Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρδιαγγειακά νοσήματα ESC (2013)
30/10/2012
Στηθάγχη (σταθερή) ACC/AHA (2002) ACC/AHA (2007 update) ESC (2006)
30/10/2012
Συγγενείς καρδιοπάθειες σε ενήλικες ESC (2010) ACC / AHA (2008)
30/12/2012
Εμφυτεύσιμοι απινιδωτές ACCF/HRS/AHA/ASE/HFSA/SCAI/SCCT/SCMR (2013) __________________ Χρήση συσκευών στην αντιμετώπιση καρδιακών αρρυθμιών ACCF/AHA/HRS (2012) __________________ Κολπική μαρμαρυγή ESC (2012) AHA/ACC Pocket guide (2011) ...
15/12/2012
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST AHA (2013) ESC (2012) ___________________________ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς μόνιμη ανάσπαση του ST ESC (2012) ___________________________ Επαναγγείωση του μυοκαρδίου ...
24/11/2012
Κατεβάστε σε μορφή εγγράφου pdf την επίσημη μετάφραση των κατευθυντηρίων οδηγιών της ESC από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
10/3/2013
Σεξουαλική δραστηριότητα και καρδιακές παθήσεις ΑΗΑ (2012)
27/3/2013
Αξονική τομογραφία καρδιάς ΑCCF/ACR/AHA/NASCI/SAIP/SCAI/SCCT 2010 Μανητική τομογραφία καρδιάς ACCF/ACR/AHA/NASCI/SCMR 2010 Σπινθηρογράφημα καρδιάς ACCF/ASNC/ACR/AHA/ASE/SCCT/SCMR/SNM 2009
5/4/2013
Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου ΕΚΕ (2013)
26/4/2013
Ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια και καρδιαγγειακά νοσήματα (ΑΗΑ 2010)