Ενδιαφέροντα περιστατικά

20/2/2009
Γραΐδης Χ., Δημητριάδης Δ., Χαμουρατίδης Ν. Αιμοδυναμικό εργαστήριο EUROMEDICA - Κυανός Σταυρός _ Προβολή παρουσίασης
2/2/2009
Χ.Γραΐδης , Δ.Δημητριάδης , Ν.Χαμουρατίδης Αιμοδυναμικό εργαστήριο Euromedica- Κυανούς Σταυρός _ Προβολή παρουσίασης
30/1/2009
Χ.Γραΐδης , Δ.Δημητριάδης , Ν.Χαμουρατίδης Αιμοδυναμικό εργαστήριο Euromedica- Κυανούς Σταυρός _ Προβολή παρουσίασης
29/1/2009
Γραΐδης Χρ, Δημητριάδης Δ, Χαμουρατίδης Ν. _ Προβολή παρουσίασης
23/1/2009
Γραΐδης Χ, Δημητριάδης Δ, Ντάτσιος Α, Οικονόμου Φ, Σεμερτζίδης Π, Καρακώστας Γ, Γουργιώτης Γ, Τσούνος Ι, Βολουδάκης Κ, Λαμπρόπουλος Σ, Χαμουρατίδης Ν....
22/1/2009
Γραΐδης Χ, Δημητριάδης Δ, Χαμουρατίδης Ν - Παρουσιάσθηκε στο ICE 2005 - ΜΕΤΣΟΒΟ _ Προβολή παρουσίασης