Ενδιαφέροντα περιστατικά

21/10/2009
Γραΐδης Χρ. , Δημητριάδης Δ. , Χαμουρατίδης Ν. Αιμοδυναμικό εργαστήριο EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ _ Προβολή παρουσίασης
28/8/2009
Γραΐδης Χρ. , Δημητριάδης Δ. , Χαμουρατίδης Ν. Αιμοδυναμικό εργαστήριο EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ _ Προβολή παρουσίασης
28/8/2009
Γραΐδης Χρ. , Δημητριάδης Δ. , Χαμουρατίδης Ν. Αιμοδυναμικό εργαστήριο EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ _ Προβολή παρουσίασης
12/8/2009
Χ.Γραΐδης , Δ.Δημητριάδης , Ν.Χαμουρατίδης - Αιμοδυναμικό εργαστήριο Euromedica - Κυανούς Σταυρός _ Προβολή παρουσίασης
28/5/2009
Χ.Γραΐδης , Δ.Δημητριάδης , Ν.Χαμουρατίδης - Αιμοδυναμικό εργαστήριο Euromedica - Κυανούς Σταυρός _ Προβολή παρουσίασης
28/5/2009
Χ.Γραΐδης , Δ.Δημητριάδης , Ν.Χαμουρατίδης - Αιμοδυναμικό εργαστήριο Euromedica - Κυανούς Σταυρός _ Προβολή παρουσίασης
17/4/2009
Χ.Γραΐδης , Δ.Δημητριάδης , Ν.Χαμουρατίδης - Αιμοδυναμικό εργαστήριο Euromedica - Κυανούς Σταυρός - Προβολή παρουσίασης
28/3/2009
Χ.Γραΐδης , Δ.Δημητριάδης , Ν.Χαμουρατίδης Αιμοδυναμικό εργαστήριο Euromedica- Κυανούς Σταυρός _ Προβολή παρουσίασης
27/3/2009
Χ.Γραΐδης , Δ.Δημητριάδης , Ν.Χαμουρατίδης Αιμοδυναμικό εργαστήριο Euromedica- Κυανούς Σταυρός Προβολή παρουσίασης
20/2/2009
Ζαγκλαβάρα Θ., Γραΐδης Χρ., Χριστοφορίδου Τ. EUROMEDICA - Κυανός Σταυρός _ Προβολή παρουσίασης